banner1.jpg

Vil I være med til at videreudvikle det pædagogiske arbejde i ‘9.klasse på efterskole’ gennem et faciliteret forløb med andre efterskoler?

Anbefalinger fra skoler i det første eksperimentforløb:

" Projektet har været givende i mange sammenhænge:
Oplæggene har været berigende og tankevækkende for udviklingen af 9. klassen i særdeleshed men også for skolen i al almindelighed.
Trine har været virkelig god til at anskueliggøre udfordringerne i vores projekt og til at være med til at sætte struktur på vores tanker, så det blev så konkret, at det blev nemt for os at finde løsninger.
Fokus på vores 9. klasse har betydet, at klassen nu internt på skolen har en stærk profil, og forventningen er, at den med tiden også udadtil kan få en større status.
Det er fedt som lærere i 9.klassen at være sammen om at tænke nyt og have kvalificerede pædagogiske diskussioner, som udspringer af et vedtaget fokuspunkt eller en vedtaget målsætning.
Tracey og Ejvind, lærere på Vesterdal Efterskole
"Det har været en stor fornøjelse og kilde til inspiration at være en del af Efterskoleforeningens 9.klasse projekt
Fordi:
Et struktureret og veltilrettelagt forløb.
En god blanding af gode og relevante oplæg og procesarbejde – det er vigtigt at få ny viden til inspiration og højnelse af vores egne erfaringer og teorier.
Trine har været en super tovholder – hun er god til at guide og skabe retning for projektet, når vi har haft samlinger
Det er har meget givtigt med de to spor, lærer- og ledelsesperspektivet, hvilket har været med til at give dybde og fastholdelse af tanker og ideer til at blive virkeliggjort
Hver gang vi har haft besøg af Trine på skolen har hun formået at indgyde os stolthed og glæde over vores praksis og tanker om skolekultur og pædagogisk udvikling
Trine er en meget dygtig facilitator – det bliver til noget – vi oplever og ser resultatet!
— Kirsten (leder) og projektgruppen på Ågård Efterskole
"Vores deltagelse i projektet har forstærket vores fokus på skoleudvikling, og især er det bemærkelsesværdigt, hvor stor en forskel det skaber, når man laver skoleudvikling sammen med andre skoler. Man lærer meget om sin egen skoles udvikling, når den skal forklares og begrundes for kollegaerne på andre efterskoler. Desuden er den eksterne konsulenthjælp af afgørende betydning. Det stimulerer udviklingen, når et fremmed og ikke mindst fagligt kompetent blik, kigger indenfor i skolens maskinrum. 
Troels, forstander Bjergsnæs Efterskole
 

EDUnaut designer og faciliterer inddragende udviklingsprocesser for lærere, pædagoger og ledere, som vil skabe stærke visioner, ny viden og forandring af pædagogisk praksis. 
 

EDUnaut drives af Trine Juul Røttig, der er cand.mag. i voksenpædagogik og organisationspsykologi samt tidligere lærer. 

EDUnaut skaber meningsfulde og kreative forandringsprocesser for pædagoger, lærere og ledere sådan at ejerskab og lokal relevans sikres. 

EDUnaut formår at skabe konkrete resultater på områder med stor kompleksitet og mange interesser.

EDUnaut samarbejder med skoler, daginstitutioner, kommuner, foreninger og professionshøjskoler om at skabe processer og kompetenceudviklende aktiviteter, der spiller tæt sammen med praksis.

EDUnaut følger med i lovgivning, trends og samfundsudvikling med betydning for skoler og daginstitutioner.

EDUnaut samarbejder med de bedste på børne- og skoleområdet og trækker på et bredt netværk af eksperter og inspiratorer, når der er behov for ny viden og andre perspektiver.

EDUnaut er en one woman virksomhed fra 2013, som ejes og drives af Trine Juul Røttig. Trine har en alsidig baggrund teoretisk og metodisk.

 
 
 
 

EDUnaut skræddersyr processer og aktiviteter, der understøtter jeres forandringsbehov

EDUnaut faciliterer kompetenceudvikling og forløb, så medarbejdere og ledere medskaber faglig viden og i fællesskab får sat fokus på at kvalificere handlemuligheder i egen pædagogiske praksis.  


YDELSER

PROJEKTUDVIKLING

 

 • Visionsprocesser
 • Strategiprocesser

 • Faglig projekt- og processparring

 • Mobilisering- og inddragelsesprocesser 

 • Projektplanlægning

 • Procesdesign


FACILITERING AF PROCESSER OG KOMPETENCEUDVIKLING

 • Workshops, dialogprocesser & mødeledelse

 • Aktionslæringsforløb

 • Kreative eksperiment- og innovationsforløb

 • Nytænkende konferencer - f.eks. EDcamps, unconferences og solutioncamps på tværs af fagligheder og aktørgrupper

 • Evalueringsprocesser. Formative evalueringsprocesser, som understøtter udviklingsprojekter og deltageres læring

 • Netværksfacilitering


Professionelle samtaler

 • Coaching, sparring eller rådgivningssamtaler for individuelle og teams på alle organisatoriske niveauer.


OPLÆG OG FOREDRAG F.EKS.:

 

 • Didaktik for pædagoger i skolen

 • Teamsamarbejde og tværfagligt samarbejde.

 • Kreativitet og faglighed i de professionelles arbejde

 • Systemisk tilgang til forståelse af børn og voksnes udvikling, trivsel og læring.

 • Når den gode løsning skal skabes i grænselandet mellem fagligheder - innovation til en ny tid

 • Løbende evaluering for læring og justering - Den glemte brik i udviklingsprojekter

 
“Det bedste kursus jeg nogensinde har været på. Det at vi selv, vores erfaringer og hverdag blev sat i spil, gør, at jeg husker det meget bedre, end andre kurser jeg har deltaget i”
— Daginstitutionsleder, Rødovre Kommune

Tidligere kunder og nuværende samarbejdspartnere

 
 • Efterskoleforeningen - strategisk samarbejdspartner

 • EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

 • Professionshøjskolen Metropol
 • Hillerød Kommunes skoleafdeling og skoler

 • VUC foreningen

 • Center for ungdomsforskning, Ålborg Universitet

 • Professionshøjskolen UCC

 • Center for Undervisningsmidler, UCC

 • Danmarks Journalisthøjskole

 • Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

 • Erhvervsskolerne i Roskilde, Odense og Herning

 • Amondo

 • Rektorsakademien Utveckling - RAU, Stockholm

 • SETTdagarna.se Skandinaviens innovative videndelingskonference

 • Sorø Kommune

 • Lejre Kommune

 • Udviklingafpraksis.dk/ Københavns Kommune

 • Desuden forskellige SFOer, daginstitutioner, ledernetværk, skoler og efterskoler.

 

UDVALGTE EKSEMPLER 
PÅ FORLØB OG PROJEKTER 

DAGINSTITUTIONER

Ledelse af pædagogisk udvikling 
-
 1 årigt udviklingsforløb for daginstitutionsledere.

LTU - Læring, trivsel og udvikling
- et systemisk baseret værktøj til refleksion og handling for pædagoger med bekymringer for børn. Forløb for hele personalegrupper, fælles supervision og uddannelse af lokale processtyrere.

KOMMUNER

Fast ekstern konsulent i kommune 
I 8 måneder arbejdede jeg en uge pr. måned, som fast ekstern konsulent i kommunal skoleafdeling med opgaver indenfor implementering af folkeskolereform, udvikling af teamsamarbejdet, sparring, workshopfacilitering, strategi og proces.

SKOLER

Teamsamarbejde i skolen og læringsmålsarbejde i en reformtid
- oplæg, workshops og løbende teamcoaching..

Eksperimentforløb om 9.klasse på efterskole 
- 12 efterskoler, 5 udfordringer i det pædagogiske arbejde med 9.klasse og 1 1/2 års forløb efter Design Thinking-metoden.

Læringsuger for lærere 
- 16 lærere på besøg på ukendt skole i en uge fik mulighed for at se fremmede lærerkolleger undervise. Der blev skabt rum til refleksioner over lærerarbejdet og lærerne samarbejdede om nye idéer til handlemuligheder i egen praksis.

 

 
 

VIDENDELING

EDCAMP.DK

Trine, som står bag EDUnaut, initierede og faciliterede første danske EDcamp - en struktureret og deltagerdrevet unconference, som sætter fokus på deltagernes motivation og videndeling. Se inspirationsvideo her: 

Danmark første Edcamp blev afholdt september 2013. Arrangementet er tænkt som et møde sted for folk og personer rundt om den unge der gerne vil gøre en forskel for det uddannelsessystem vi har i dag.

#SKOLECHAT 

- et åbent dialog- og videndelingsforum på Twitter. Initieret og igangsat sammen med @mathiaspoulsen 

 
20150424-_MG_4768.jpg
trine_edunaut

EDUnaut:

Trine Juul Røttig

Telefon: 2180 9031

Rorupvej 46 '

4320 Lejre | Denmark