EDUnaut designer og faciliterer inddragende udviklingsprocesser for lærere, pædagoger og ledere, som vil skabe stærke visioner, ny viden og forandring af pædagogisk praksis. 
 

EDUnaut drives af Trine Juul Røttig, der er cand.mag. i voksenpædagogik og organisationspsykologi samt tidligere lærer. 

EDUnaut skaber meningsfulde og kreative forandringsprocesser for pædagoger, lærere og ledere sådan at ejerskab og lokal relevans sikres. 

EDUnaut formår at skabe konkrete resultater på områder med stor kompleksitet og mange interesser.

EDUnaut samarbejder med skoler, daginstitutioner, kommuner, foreninger og professionshøjskoler om at skabe processer og kompetenceudviklende aktiviteter, der spiller tæt sammen med praksis.

EDUnaut følger med i lovgivning, trends og samfundsudvikling med betydning for skoler og daginstitutioner.

EDUnaut samarbejder med de bedste på børne- og skoleområdet og trækker på et bredt netværk af eksperter og inspiratorer, når der er behov for ny viden og andre perspektiver.

EDUnaut er en one woman virksomhed fra 2013, som ejes og drives af Trine Juul Røttig. Trine har en alsidig baggrund teoretisk og metodisk.

 
 
 
 

EDUnaut skræddersyr processer og aktiviteter, der understøtter jeres forandringsbehov

EDUnaut faciliterer kompetenceudvikling og forløb, så medarbejdere og ledere medskaber faglig viden og i fællesskab får sat fokus på at kvalificere handlemuligheder i egen pædagogiske praksis.  


YDELSER

PROJEKTUDVIKLING

 

 • Visionsprocesser
 • Strategiprocesser

 • Faglig projekt- og processparring

 • Mobilisering- og inddragelsesprocesser 

 • Projektplanlægning

 • Procesdesign


FACILITERING AF PROCESSER OG KOMPETENCEUDVIKLING

 • Workshops, dialogprocesser & mødeledelse

 • Aktionslæringsforløb

 • Kreative eksperiment- og innovationsforløb

 • Nytænkende konferencer - f.eks. EDcamps, unconferences og solutioncamps på tværs af fagligheder og aktørgrupper

 • Evalueringsprocesser. Formative evalueringsprocesser, som understøtter udviklingsprojekter og deltageres læring

 • Netværksfacilitering


Professionelle samtaler

 • Coaching, sparring eller rådgivningssamtaler for individuelle og teams på alle organisatoriske niveauer.


OPLÆG OG FOREDRAG F.EKS.:

 

 • Didaktik for pædagoger i skolen

 • Teamsamarbejde og tværfagligt samarbejde.

 • Kreativitet og faglighed i de professionelles arbejde

 • Systemisk tilgang til forståelse af børn og voksnes udvikling, trivsel og læring.

 • Når den gode løsning skal skabes i grænselandet mellem fagligheder - innovation til en ny tid

 • Løbende evaluering for læring og justering - Den glemte brik i udviklingsprojekter

 
“Det bedste kursus jeg nogensinde har været på. Det at vi selv, vores erfaringer og hverdag blev sat i spil, gør, at jeg husker det meget bedre, end andre kurser jeg har deltaget i”
— Daginstitutionsleder, Rødovre Kommune

Tidligere kunder og nuværende samarbejdspartnere

 
 • Efterskoleforeningen - strategisk samarbejdspartner

 • EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

 • Professionshøjskolen Metropol
 • Hillerød Kommunes skoleafdeling og skoler

 • VUC foreningen

 • Center for ungdomsforskning, Ålborg Universitet

 • Professionshøjskolen UCC

 • Center for Undervisningsmidler, UCC

 • Danmarks Journalisthøjskole

 • Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

 • Erhvervsskolerne i Roskilde, Odense og Herning

 • Amondo

 • Rektorsakademien Utveckling - RAU, Stockholm

 • SETTdagarna.se Skandinaviens innovative videndelingskonference

 • Sorø Kommune

 • Lejre Kommune

 • Udviklingafpraksis.dk/ Københavns Kommune

 • Desuden forskellige SFOer, daginstitutioner, ledernetværk, skoler og efterskoler.

 

UDVALGTE EKSEMPLER 
PÅ FORLØB OG PROJEKTER 

DAGINSTITUTIONER

Ledelse af pædagogisk udvikling 
-
 1 årigt udviklingsforløb for daginstitutionsledere.

LTU - Læring, trivsel og udvikling
- et systemisk baseret værktøj til refleksion og handling for pædagoger med bekymringer for børn. Forløb for hele personalegrupper, fælles supervision og uddannelse af lokale processtyrere.

KOMMUNER

Fast ekstern konsulent i kommune 
I 8 måneder arbejdede jeg en uge pr. måned, som fast ekstern konsulent i kommunal skoleafdeling med opgaver indenfor implementering af folkeskolereform, udvikling af teamsamarbejdet, sparring, workshopfacilitering, strategi og proces.

SKOLER

Teamsamarbejde i skolen og læringsmålsarbejde i en reformtid
- oplæg, workshops og løbende teamcoaching..

Eksperimentforløb om 9.klasse på efterskole 
- 12 efterskoler, 5 udfordringer i det pædagogiske arbejde med 9.klasse og 1 1/2 års forløb efter Design Thinking-metoden.

Læringsuger for lærere 
- 16 lærere på besøg på ukendt skole i en uge fik mulighed for at se fremmede lærerkolleger undervise. Der blev skabt rum til refleksioner over lærerarbejdet og lærerne samarbejdede om nye idéer til handlemuligheder i egen praksis.

 

 
 

VIDENDELING

EDCAMP.DK

Trine, som står bag EDUnaut, initierede og faciliterede første danske EDcamp - en struktureret og deltagerdrevet unconference, som sætter fokus på deltagernes motivation og videndeling. Se inspirationsvideo her: 

Danmark første Edcamp blev afholdt september 2013. Arrangementet er tænkt som et møde sted for folk og personer rundt om den unge der gerne vil gøre en forskel for det uddannelsessystem vi har i dag.

#SKOLECHAT 

- et åbent dialog- og videndelingsforum på Twitter. Initieret og igangsat sammen med @mathiaspoulsen 

 
20150424-_MG_4768.jpg
trine_edunaut

EDUnaut:

Trine Juul Røttig

Telefon: 2180 9031

Rorupvej 46 '

4320 Lejre | Denmark